Alukobond

Alukobond është i aftë të duroj dhe përballoj kushte ekstreme atmosferike, i reziston goditjeve, është i pathyeshem, përballon lagështirën e skajshme dhe eviton vibrimin. Në të njëjtën kohë me gjithe cilesitë e tij të panumërta, është material që instalohet shpejt dhe me lehtesi.

ER Construction sjell teknologjinë më të avancuar në Europë për sa i përket realizimit të fasadave, duke aplikuar vetëm sistemet e fasadave të ventiluara nëpërmjet të cilave garantojmë një jetëgjatësi maksimale të tyre si dhe një serë përfitimesh të tjera:
  • Një sistem fasade të jashtme me Alukobond që vepron si një distinktiv mbrojtës kundër rrezeve të diellit dhe agjentëve të ndryshëm atmosferikë.
  • Hapësira me ajër që është midis Alukobond-it dhe murit zvogëlon shumë transmetimin e nxehtësisë dhe eviton lagështirën.