Brügmann bluEvolution: 73

Sistem i dyerve

Përshtypja e parë do të ju bindë - kështu edhe e dyta. Dyert e profilit Brügmann bluEvolution 73 janë projektuar posaçërisht për kërkesat e larta që çdo derë e hyrjes duhet të përmbushët. Ndërtimi i tyre jashtëzakonisht i qëndrueshëm me përforcime të çelikut me dimenzion të lartë, mund të qëndrojnë në stres të vazhdueshëm dhe ngarkesa, duke siguruar një komfort maksimal. Teknologjia me katër-fusha me gominë (diktun) të vazhdueshem garanton izolim termik të përsosur dhe reduktim maksimal të zhurmës.

Brügmann bluEvolution: 73

Specifikacioni


  • Izolimi termik: Uw = 0.92 W/(m²K)
  • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2

Video 360°

Produkte tjera: