Brügmann bluEvolution: 82

Sistemet e së ardhmes nga brendi Salamander: Profili i serise Brügmann bluEvolution me një thellësi ndërtimi prej 82 mm. Ajo kombinon konservimin superior të energjisë me teknologji inovative të gominës (diktunit) të nivelit më të lartë dhe është e përshtatshme në mënyrë ideale si një komponent për shtëpitë pasive. Humbja e ngrohjës ulët nga përdorimi i këtyre kornizave dhe shiritit të hartuar per optimizim posaçërisht me një gomë këndore të përmirësuar termike në lidhje me një xham izolues të trefishtë. Dhe kjo ju kursen para.

Brügmann bluEvolution: 82 AD

Dizajni inovativ me 6 fusha, me një thellësi konstruksioni prej 82 mm dhe teknologji të sofistikuar të gominës (diktunit) siguron izolim optimal termik dhe efikasitet maksimal të energjisë.

Përveç kësaj, përbërësit e sistemit të Brügmann bluEvolution 82 AD janë 100% të ripërdorueshëm, si e vetmja PVC që është e ndashme sipas llojit që është përdorur për prodhim.

Specifikacioni


 • Profili me: 6 fusha
 • Thellësia e konstrusionit: 82 mm
 • Izolimi termik: Uw = 0.77 W/(m²K)
 • Izolim akustik: deri në 46 dB
 • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2
 • Vendet e aplikimit: Dritare anësore dhe të varura, pjerrëta dhe të lakuara, dyer anësore të hyrjes, që palohen dhe pjerrtësi paralele dhe dyer rrëshqitëse

Video 360°

Brügmann bluEvolution: 82 MD

Brügmann bluEvolution 82 MD shton një dimension krejtësisht të ri ne konceptin e ruajtjes së energjisë. Përdorimi i një gome qendrore në kprnize përmirëson me tej vetitë termike dhe akustike performancës se dritareve. Për më tepër, sistemi i sofistikuar i ngjitest te gomes siguron mbrojtje të besueshme kundër efekteve të motit dhe e bën shtëpinë tuaj ekstremisht të rehatshme në çdo kohë të vitit.

Specifikacioni


 • Profili me: 6 fusha
 • Thellësia e konstrusionit: 82 mm
 • Izolimi termik: Uw = 0.74 W/(m²K)
 • Izolim akustik: deri në 47 dB
 • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2
 • Vendet e aplikimit: Dritare anësore dhe të varura, pjerrëta dhe të lakuara, dyer anësore të hyrjes, që palohen dhe pjerrtësi paralele dhe dyer rrëshqitëse

Video 360°

Brügmann bluEvolution: 82 ALU

Për të përmirësuar pamjen vizuale të serive të dritareve Brügmann bluEvolution 82, Salamander ofron një cilësi të lartë të zgjedhjes së veshjes me pamje alumini. Ngjyrat nuk janë problem pasi që cdo ngjyrë është e mundur gjithashtu edhe materiali i veshjes. Veshja me alumin është zhvilluar posaçërisht për sistemin e Brügmann bluEvolution 82.

Thjeshtë dhe racional patenti kapës siguronë një lidhje të shpejtë dhe të saktë, së bashku me nivelet më të larta të cilësisë - pa asnjë lidhje shtesë. Të gjitha llojet e zakonshme të dritareve dhe të hapjes mund të realizohen, madje edhe dritaret e pjerrëta dhe me harqe. Veshja me alumin bën një shtesë ideale dhe gamë të gjithanshme të profileve në serin Brügmann bluEvolution 82 - për dritare me cilësi të lartë dhe me stil.

Brügmann bluEvolution: 82 AD Alu

Brügmann bluEvolution: 82 MD Alu

Produkte tjera: