Dyer

Profile të ndryshme me thellësi 73mm, 82mm, 92mm

Brügmann bluEvolution: 73mm

Dyer

Përshtypja e parë do të ju bindë - kështu edhe e dyta. Dyert e profilit Brügmann bluEvolution 73 janë projektuar posaçërisht për kërkesat e larta që çdo derë e hyrjes duhet...

  • Izolimi termik: Uw = 0.92 W/(m²K)
  • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2
Shiko Detajet

Brügmann bluEvolution: 82mm

Dyer

Dizajni i sofistikuar i profilit me dy nivele të gominës (diktun-it) (mbajtësit të gomës) kombinon vetitë optimale të izolimit termik me përsosmëri teknike, e projektuar me zemërgjerësi qelqi me zbritje...

  • Izolimi termik: Uw = 0.81 W/(m²K)
  • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2
Shiko Detajet

Brügmann bluEvolution: 92mm

Dyer

Me një trashësi ndërtimi prej 92 mm, profil me gjashtë fusha dhe tre nivele të gominës (diktun-it), dyert e hyrjes bluEvolution 92 janë kombinimi perfekt i sigurisë dhe efiçenses së energjisë elektrike...

  • Izolimi termik: Uw = 0.76 W/(m²K)
  • Rezistenca ndaj vjedhjeve: niveli 2
Shiko Detajet