Fasada gjysëm-strukturale

Si rezultat i një eksperience dhe ekspertize teknike të lartë në departamentin e Kërkimeve dhe Zhvillimit, ER Construction ofron një gamë të gjerë sistemesh të avancuara për fasada me konstruksione të ndryshme për çdo aplikacion, dëshirë dhe zgjedhje, të cilat kënaqin kërkesat për projekte me shkallë të lartë vështirësie në të gjithë botën.

ER Construction ofron sisteme izolimi të fasadave të vazhduara termike me Efiçiencë Energjie, kjo ofron ndërtime cilësore me një vlerë të shkëlqyer në raportin e parave, plotëson të gjithë kushtet e stabilitetit dhe të gjitha kërkesat e sigurisë.