Parmak - Gilinder

Parmaket (Gilinder) tonë janë të prodhuara me cilësi të lartë për shtëpitë dhe objektet tuaja të banimit, për tu siguruar që plotësojnë standardin më të lartë të cilësisë përdorim kualitet të lartë të materialit punues.